ભારત કરતા પછાત દેશોમાં ઈંધણના ભાવ ઓછા

નવી દિલ્હી – ભારતમાં ઈંધણના ભાવમાં ભડકો થઈ રહ્યો છે. હાલમાં દેશમાં પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ પ્રતિ લિટરે…