ઉત્તરાયણમાં ચાઈનીઝ દોરા અને ગુબ્બારા પર પ્રતિબંધની માંગણી

ન્યુઝ ડેસ્ક – ઉત્તરાયણનો તહેવાર નજીક છે અને આવા સંજોગોમાં ચાઈનીઝ દોરા અને ફાનસથી પક્ષીઓને ઈજા થવાની શક્યતા વધારે હોવાથી વડોદરાની એક જીવદયા સંસ્થાએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપ્યુ છે કે, શહેરમાં ચાઈનીઝ દોરા અને ગુબ્બારા પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવે.

પ્રાણી ક્રુરતા નિવારણ સંસ્થાના કાર્યકરોએ વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતુ. જેમાં માંગણી કરવામાં આવી હતી કે, ઉત્તરાયણના પર્વે શહેરમાં ચાઈનીઝ દોરા અને ગુબ્બારા પર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવવો જોઈએ.

સંસ્થાના કાર્યકરોએ જણાવ્યુ હતુ કે, તેઓ દરવર્ષે ઉત્તરાયણના તહેવારમાં પતંગ અને દોરાથી ઘાયલ થયેલા પક્ષીઓની સારવારનું અભિયાન ચલાવે છે. જેમાં મોટાભાગના પક્ષીઓ ચાઈનીઝ, સિન્થેટિક દોરાથી ઘાયલ થયેલા હોય છે. જેથી ચાઈનીઝ દોરાના વેચાણ અને ઉપયોગ પર શહેરમાં પ્રતિબંધ લાદવો જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *