નવાબ મલિક બોંબ બ્લાસ્ટના આરોપીઓ સાથે વ્યવહાર રાખે છે – દેવેન્દ્ર ફડનવીસ


મુંબઈ – મહારાષ્ટ્રના મંત્રી નવાબ મલિક અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફડનવીસ વચ્ચે વાકયુધ્ધ જારી છે. આજે ફડનવીસે નવાબ મલિક ઉપર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો કે, મુંબઈ બોંબ બ્લાસ્ટના આરોપીઓ સાથે નવાબ મલિક વ્યવહાર રાખે છે.

તેમણે બોંબ બ્લાસ્ટના આરોપીઓ પાસેથી સસ્તા દરે જમીન ખરીદી હતી. જોકે, ફડનવીસના આ આરોપ હજી સિધ્ધ થયા નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *