દારુ-ડ્રગ્સથી દૂર રહેશો તો જ કોંગ્રેસમાં સ્થાન મળશે


નવી દિલ્લી – દેશની સૌથી જૂની રાજકીય પાર્ટી કોંગ્રેસ હવે 1 નવેમ્બરથી નવા સભ્યો બનાવવાની ઝૂંબેશ શરુ કરશે. જેમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર બનવા ઈચ્છુક ઉમેદવારો સમક્ષ કેટલીક આકરી શરતો મુકવામાં આવશે. જેમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાવવા ઈચ્છતા વ્યક્તિએ દારુ અને નશીલા પદાર્થના સેવનથી દુર રહેવુ પડશે. ઉપરાંત, જાહેર મંચ પરથી કોંગ્રેસની ટીકા નહીં કરવાની વાતને સંમતી આપવી પડશે.

કોંગ્રેસમાં જોડાવવા ઈચ્છુક વ્યક્તિને આવા દસ નિયમોના પાલનની ખાતરી આપવી પડશે. કોંગ્રેસને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પાર્ટીએ નવા કાર્યકરોને પક્ષમાં જોડવાની ઝૂંબેશ ઉપાડી છે. 1 નવેમ્બરથી શરુ થનારી આ ઝૂંબેશ દેશભરમાં ચલાવવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *