માત્ર 24 કલાકમાં 40 લાખ કિશોરોએ વેક્સિનનો પહેલો ડોઝ લીધો

ન્યુઝ ડેસ્ક – દેશમાં કોરોનાની ત્રીજી લહેરના પ્રારંભે જ 15થી 18 વર્ષના કિશોરોને વેક્સિન આપવાની કામગીરી શરુ કરાઈ હતી. માત્ર ચોવીસ કલાકમાં જ દેશના 40 લાખ કિશોરોએ વેક્સિનનો પહેલો ડોઝ લીધો હતો. જે સરકારની અપેક્ષા કરતા અને ઓન લાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરતા અનેક ગણો વધારે હતો.

કોરોના વાયરસ સામે રક્ષણ આપતી વેક્સિનનો પહેલો ડોઝ મેળવીને વિદ્યાર્થીઓ અત્યંત ખુશ હતા. તેઓ પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં વેક્સિન લીધાના ફોટોગ્રાફ્સ અપલોડ કરતા જોવા મળ્યા હતા.

આગામી દિવસોમાં કિશોરોને વેક્સિન આપવાનું કાર્ય વધારે ગતિ પકડશે. સ્વાસ્થય મંત્રાલયે જાહેર કર્યુ હતુ કે, વર્ષ 15થી વર્ષ 18 વચ્ચેની વયના કિશોરોએ અચૂક વેક્સિન લેવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *