પાકિસ્તાને એમ્બેસીના કર્મચારીઓને પગાર નહીં ચૂકવતા સોશિયલ મીડિયામાં ફજેતો

ન્યુઝ ડેસ્ક – પાકિસ્તાન એટલું કંગાળ થઈ ચુક્યુ છે કે, હવે તેની પાસે વિવિધ દેશોની એમ્બેસીમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને પગાર ચુકવવાના પૈસા નથી. છેલ્લા ત્રણે મહિનાથી પગારથી વંચિત રહેલા એમ્બેસીના કર્મચારીઓ હવે સોશિયલ મીડિયા પર પાકિસ્તાનનો ફજેતો કરી રહ્યા છે.

યૂરોપના સાર્બિયાના પાકિસ્તાની એમ્બેસીના કર્મચારીઓએ સોશિયલ મીડિયામાં જાહેર કર્યું છે કે, પાકિસ્તાન સરકારે છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી તેમનો પગાર આપ્યો નથી. તેને કારણે તેમના બાળકોની સ્કૂલ ફી પણ ભરાઈ નથી અને ફી નહીં ભરવાને કારણે બાળકોને સ્કૂલમાંથી હકાલી કાઢવામાં આવ્યા છે. કર્મચારીઓની આ વેદના જાહેર થતા વિશ્વ ફલક પર પાકિસ્તાનનો ભારે ફજેતો થયો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *