ટ્વીટરના નવા CEO તરીક પરાગ અગ્રવાલની વરણી

ટ્વિટરના CEO પદેથી જેક ડોર્સીએ રાજીનામુ આપી દીધા પછી કંપનીના CEO પદે ભારતીય મૂળના પરાગ અગ્રવાલની નીમણૂક થઈ છે. CEO બન્યા પછી ટ્વીટર જેવી મોટી કંપનીનો સંપૂર્ણ વહિવટ પરાગના હાથમાં આવી ગયો છે. પરાગે મૂંબઈની આઈઆઈટીમાં અભ્યાસ કર્યો છ. ટ્વિટર બોર્ડે પણ તેમની નીમણૂકનો સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, પરાગ અગ્રવાલે અગાઉ એટી એન્ડ ટી, યાહૂ અને માઈક્રોસોફ્ટમાં કામ કર્યું છે. વર્ષ 2011માં પરાગ ટ્વિટર સાથે જોડાયા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *