કોરોનાના સંભવિત ખતરા સામે રાજ્યનું આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ, રેલવે સ્ટેશન-બસ ડેપો પર રેપિડ ટેસ્ટ

કોરોનાના સંભવિત ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતનું આરોગ્ય તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસથી રેલવે સ્ટેશન તથા બસ ડેપો પર આવતા મુસાફરોનો કોરોનાનો રેપિડ ટેસ્ટ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે.

ઉપરાંત, મહાનગરોના મુખ્ય બજારોમાં એકત્રીત થતી ભીડમાં પણ કોરોનાના મોટા પ્રમાણમાં ટેસ્ક કરાઈ રહ્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *