ભારતીય સેના હવે AK-203 રાયફલ્સથી સજ્જ થશે

ન્યુઝ ડેસ્ક – દેશના સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને રશિયાના સંરક્ષણ મંત્રી સર્ગેઈ સોઈગુ વચ્ચે રાજધાની…