પાકિસ્તાને એમ્બેસીના કર્મચારીઓને પગાર નહીં ચૂકવતા સોશિયલ મીડિયામાં ફજેતો

ન્યુઝ ડેસ્ક – પાકિસ્તાન એટલું કંગાળ થઈ ચુક્યુ છે કે, હવે તેની પાસે વિવિધ દેશોની એમ્બેસીમાં…