ઈટાલીથી અમૃતસર આવેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટના 125 યાત્રી કોરોના પોઝિટિવ

ન્યુઝ ડેસ્ક – ઈટાલીથી અમૃતસર આવેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાંથી ઉતરેલા મુસાફરો પૈકીના 125 જણા કોરોના પોઝિટિવ…