આર્ટ ઓફ લિવિંગ ફાઉન્ડેશનના ઋષિ નિત્ય પ્રજ્ઞનું વડોદરામાં નિધન

ન્યુઝ ડેસ્ક – સંત શિરોમણી શ્રી શ્રી રવિશંકરના આર્ટ ઓફ લિવિંગ ફાઉન્ડેશનના ડિરેક્ટર અને પૂજ્ય ગુરુજીના…