પંજાબ વિધાનસભાની ચુંટણી જીતવા ભાજપનો ભરતી મેળો શરુ, ઘણા નેતાઓએ ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યો

ન્યુઝ ડેસ્ક – પંજાબ વિધાનસભાની ચુંટણી પહેલા ભાજપમાં ભરતી મેળો શરુ થઈ ચુક્યો છે. આજે પંજાબના…