જે દિવસે મારે ત્યાં એકપણ નર્મદા પરિક્રમાવાસી ખિચડી ના ખાય તે દિવસે મને ખાવાનું ના ભાવે…

અતુલ મકવાણા – પુણ્યસલિલા માં નર્મદાજીનો મહિમા અનેરો છે. એમના પટ પરથી ફૂંકાતા પવનમાંથી જાણે સ્વાર્થ…

ત્રણ પેઢીની સાથે નર્મદા પરિક્રમા, દાદાની આંગળી ઝાલીને 9 વર્ષનો પૌત્ર 3600 કિલોમીટરની પરિક્રમાએ નીકળ્યો

પુણ્યસલિલા માં નર્મદાજીની જયંતિના પાવનપર્વ પરિક્રમાવાસીઓ અને શ્રધ્ધાળુઓને અર્પણ, નર્મદે હર… અતુલ મકવાણા – મને બાળપણથી…