પંજાબ વિધાનસભાની ચુંટણીમાં AAPનો મુખ્યમંત્રીનો ચહેરો ભગવંત માન બની શકે છે

Bhagwant Mann – પંજાબ વિધાનસભાની ચુંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટી ભગવંત માનને મુખ્યમંત્રી તરીકે પ્રસ્તુત કરવાનો વિચાર…