બિહારના ભાજપના મહિલા ધારાસભ્યે શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેળવ્યો !!

મેદાન ભલે, રાજકારણનું હોય કે પછી રમતનું..દરેકમાં અગ્રેસર રહેવાની પ્રતિભા જવલ્લેજ કોઈની પાસે જોવા મળે. પરંતુ,…