ઉદ્ઘાટન માટે શ્રીફળ પછાડ્યું તો રસ્તા પર ખાડો પડ્યો

બિજનોર – ઉત્તરપ્રદેશના બિજનૌર જિલ્લામાં એક રસ્તાના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે નાટકિય ઘટના સર્જાતા ઉત્તેજના વ્યાપી ગઈ હતી.…