ઈન્ડો-કેનેડિયન ઉદ્યોગ સાહસિક મુકુંદ પુરોહિતે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઉપર રસપ્રદ પુસ્તક પગથિયું પ્રકાશિત કર્યું

ન્યુઝ ડેસ્ક – ઈન્ડો-કેનેડિયન ઉદ્યોગ સાહસિક અને વર્ષ 2017માં પ્રવાસી ભારતીય સન્માન એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરનારા નખશિખ…