15થી 18 વર્ષના ત્રણ કરોડથી વધુ કિશોરોએ કોરોનાની વેક્સિન લીધી

ન્યુઝ ડેસ્ક – 15થી 18 વર્ષની વય જૂથના કિશોરોમાં કોરોનાની વેક્સિન લેવાનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ છે. કેન્દ્રીય…