વડોદરામાં પ્રતિબંધીત ચાઈનીઝ દોરાનું વેચાણ કરતો વેપારી ઝડપાયો

vadodara police – વડોદરામાં ઉત્તરાયણમાં ચાઈનીઝ દોરા પ્રતિબંધિત હોવા છતાંય એનું વેચાણ ખુલ્લેઆમ થઈ રહ્યુ છે.…