સંગઠનની શક્તિ, કાર્યકરોનું સમર્પણ અને મોદી પ્રત્યેની મતદારોની શ્રધ્ધાને કારણે ભાજપનો ભવ્ય વિજય

ન્યુઝ ડેસ્ક – સંગઠનની શક્તિ, નાના કાર્યકરોનું સમર્પણ અને મતદારોની મોદી પ્રત્યેની શ્રધ્ધાને કારણે ગુજરાતની છ…

પોંડીચેરીમાં કોંગ્રેસની સરકારે સત્તા ગુમાવી

ન્યુઝ ડેસ્ક – પોંડીચેરીની વિધાનસભામાં બહુમતિ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ નિવડેલા કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રી વી નારાયણસામીની સરકાર પડી…