દેશમાં બીજી બે વેક્સિન અને એન્ટિ વાયરલ ડ્રગને સ્વાસ્થય વિભાગની મંજૂરી મળી

ન્યુઝ ડેસ્ક – દેશમાં કોરોનના થર્ડ વેવની દહેશત વચ્ચે રાહતના સમાચાર છે. દેશના સ્વાસ્થય મંત્રી મનસુખ…