વડોદરામાં કોરોનાનો માત્ર એક કેસ

વડોદરા – વડોદરામાં પાછલા ચોવીસ કલાક દરમિયાન કોરોનાનો માત્ર એક પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો હતો. છેલ્લા ચાર…