55 વર્ષથી વધુ વયના લોકોએ BJPમાંથી ટિકિટ માંગવી નહીં

સુરત, તા. 23.01.2021 – ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચુંટણીના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. આવા સમયે રાજ્યના સૌથી…