રુપિયા 500 અને રુપિયા 1000ની જૂની ચલણી નોટોને પાંચમી પુણ્યતિથિએ હાર્દિક શ્રધ્ધાંજલિ

પેપર પેન – 8મી નવેમ્બર એટલે આજે 500 રુપિયા અને 1000 રુપિયાની જૂની નોટોને પાંચમી પુણ્યતિથિએ…