નવાબ મલિક બોંબ બ્લાસ્ટના આરોપીઓ સાથે વ્યવહાર રાખે છે – દેવેન્દ્ર ફડનવીસ

મુંબઈ – મહારાષ્ટ્રના મંત્રી નવાબ મલિક અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફડનવીસ વચ્ચે વાકયુધ્ધ જારી છે. આજે ફડનવીસે…