કેન્યામાં ભિષણ દુષ્કાળ – અંતરિયાળ જંગલોમાં ભૂખ અને તરસથી તરફડતા વન્યજીવોના ટપોટપ મૃત્યુ

ન્યુઝ ડેસ્ક – ભૂખ અને તરસથી તરફડીને મૃત્યુ પામતા જાનવરોની હ્દયદ્રાવક તસવીરો ઈન્ટરનેટ પર વાયરલ થતા…