ડ્રગ કેસમાં મહારાષ્ટ્રના રાજનેતાઓ વચ્ચે કકળાટ

મુંબઈ – ડ્રગ કેસમાં હવે મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફડનવીસ અને રાજ્યના મંત્રી નવાબ મલિક વચ્ચે કકળાટ…