ગુજરાતમાં પેટ્રોલમાં લીટરે 10.15 રુપિયા અને ડિઝલમાં 17 રુપિયાનો ઘટાડો

પેપર પેન – મોંઘવારના ખપ્પરમાં હોમાયેલી જનતાને દીવાળી પર્વે કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ ઘટાડાની ભેંટ આપી…

ભારત કરતા પછાત દેશોમાં ઈંધણના ભાવ ઓછા

નવી દિલ્હી – ભારતમાં ઈંધણના ભાવમાં ભડકો થઈ રહ્યો છે. હાલમાં દેશમાં પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ પ્રતિ લિટરે…