કેન્દ્ર સરકારે પસ્તી અને ભંગાર વેચીને 40 કરોડ રુપિયાની આવક અને 8 લાખ ચોરસ ફૂટ જગ્યા ખુલ્લી કરી

પેપર પેન – દીવાળીના પર્વે લોકો પોતાના ઘર કે, ઓફિસની સાફસફાઈ કરીને જૂનો અને બિનજરુરી કચરો…