ચંદીગઢની હરનાઝ સીંધુ બની મીસ યુનિવર્સ

ન્યુઝ ડેસ્ક – ચંદીગઢની 21 વર્ષીય ફેશન મોડલ હરનાઝ સંધુએ 12 ડિસેમ્બરે ઈઝરાઈલમાં યોજાયેલી 70મી મીસ…