ગુજરાતની 10 સરકારી હોસ્પિટલમાં શરૂ થઇ ટેલી આઈસીયૂની સુવિધા

ન્યુઝ ડેસ્ક – ગુજરાત રાજ્યના પછાત અને છેવાડાના વિસ્તારોમાં હવે ગંભીર રોગોના દર્દીઓને ટેલી આઈસીયૂ મારફત…

ભારતમાં હજી ઓમિક્રોનનો વ્યાપક ફેલાવો થયો નથી

ન્યુઝ ડેસ્ક – ભારતમાં હજી ઓમિક્રોન વાયરસનું સંક્રમણનું પ્રમાણ મર્યાદિત છે. હજીસુધી વ્યાપક પ્રમાણમાં ઓમિક્રોન વાયરસનો…