60 વર્ષથી વધુ વયના લોકો અને ફ્રન્ટ લાઈન હેલ્થ વર્કર્સને ‘Precaution dose’ આપવાના શરુ થયાં

ન્યુઝ ડેસ્ક – કોરોનાનું સંક્રમણ દેશભરમાં ઝડપથી વધી રહ્યુ છે ત્યારે 60 વર્ષથી વધુ વયના સિનિયર…