ત્રણ-ચાર ટામેટાનું જ્યુસ બનાવીને રોજ પીવો અને જુઓ તેના ફાયદા કેટલા છે ?

ન્યુઝ ડેસ્ક – અમુક વખત ઘરેલુ ઉપચારથી રાહત અનુભવી શકાય છે. આ વાક્ય હાઈ બ્લડ પ્રેશરના…