શાંતિ પ્રિય દેશ ભૂતાને ભારતના વડાપ્રધાન મોદીને સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કારથી સમ્માનિત કર્યાં

ન્યુઝ ડેસ્ક – વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ચાહકો માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ, વિશ્વના ખૂણેખૂણે પથરાયેલા છે.…