અભિનેત્રી ફ્રેડા પિન્ટોએ સગાઈની જાહેરાત કરી

મુંબઇ : આંતરરાષ્ટ્રીય અભિનેત્રી ફ્રીડા પિન્ટો હાલ પોતાની ગર્ભાવસ્થાનો આનંદ માણી રહી છે. તે જલદી જ…