ટી-20 ટુર્નામેન્ટમાંથી ટીમ ઈન્ડિયા OUT થતાં આયોજકોને 1000 કરોડનું નુકસાન

પેપર પેન – ક્રિકેટના ટી-20 વિશ્વકપમાંથી ટીમ ઈન્ડિયા આઉટ થતા જ 135 કરોડ દેશવાસીઓનો હવે, ટુર્નામેન્ટની…