370 હટાવ્યા પછી પહેલી વાર અમીત શાહ જમ્મુ-કાશ્મીરની મુલાકાતે

નવી દિલ્લી – જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સંવિધાનનો અનુચ્છેદ ૩૭૦ દૂર કરાયા પછી પહેલી જ વાર કેન્દ્રીય…