જવાદ વાવાઝોડું – આંધ્રપ્રદેશ અને ઓરિસ્સામાં એલર્ટ, 100 ટ્રેનો રદ્દ

ન્યુઝ ડેસ્ક – બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલું વાવાઝોડુ જવાદ ખૂબ જ ઝડપથી ઓરિસ્સા અને આંધ્રપ્રદેશના કિનારા તરફ…