દેવભૂમિમાં ગ્લેશિયર તૂટવાથી ભિષણ પુર, 150 તણાયાં, 10 મૃતદેહો મળ્યાં

નવી દિલ્હી – દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લામાં ગ્લેશિયર તૂટી પડવાને લીધે અલખનંદા અને ધોલીગંગા નદીમાં ભિષણ…