હાઈપ્રોફાઈલ રેપ કેસમાં કુરિયર કંપનીના માલિક અને હોટલના સંચાલકની ધરપકડ

વડોદરા – શહેરના હાઈપ્રોફાઈલ રેપ કેસમાં વડોદરા પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાંચે ગઈકાલે રાત્રે કુરિયર કંપનીના માલિક અને…