ઉત્તરાયણમાં પતંગના દોરાથી ઘાયલ થતા પક્ષીઓને સારવાર મળે તે માટે કરુણા એમ્બ્યુલન્સ કાર્યરત

રાજ્યમાં અબોલ પશુઓ માટે સંજીવની અને જીવાદોરી સમાન ગણાતી કરુણા એમ્બ્યુલન્સ (૧૯૬૨) અને ફરતું પશુ દવાખાનું,…