મરજી વિરુધ્ધ પ્રેમ લગ્ન કરનારી દીકરીનું ફિલ્મીઢબે અપહરણ, માતા-પિતા સહિત દસની ધરપકડ

ન્યુઝ ડેસ્ક – વડોદરામાં પરિવારની મરજી વિરુધ્ધ પ્રેમ લગ્ન કરનારી દીકરીનું પતિ અને સાસરિયાંઓ પાસેથી ફિલ્મી…