મુંબઈમાં જો રોજના કોરોનાના કેસ 20,000થી વધશે તો લોકડાઉન કરવુ પડશે – મેયર

ન્યુઝ ડેસ્ક – જો મુંબઈમાં કોરોનાના કેસો રોજના 20,000થી વધારે થશે તો અમારે નાછૂટકે લોકડાઉન કરવું…