કોરોનાના કેસો વધતા મહારાષ્ટ્રના અમરાવતી જિલ્લામાં એક સપ્તાહનું લોકડાઉન જાહેર કરાયું

મુંબઈ – મહારાષ્ટ્રમાં કોરોનાના કેસો વધતા રાજ્ય સરકારે કડક પગલા લેવાની શરુઆત કરી છે. વિદર્ભના અમરાવતી…