મહારાષ્ટ્ર સરકારના 10 મંત્રી અને રાજ્યના 20 ધારાસભ્યો કોરોના પોઝિટિવ

ન્યુઝ ડેસ્ક – મહારાષ્ટ્ર સરકારના દસ મંત્રી અને રાજ્યના 20 ધારાસભ્યોનો કોરોનાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા ખળભળાટ…