16 વર્ષની સગીર કન્યાએ 400 લોકો વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવતા ચકચાર

મહારાષ્ટ્રના બીડ જિલ્લાના એક ગામમાં રહેતી 16 વર્ષીય સગીર કન્યાએ 400થી વધુ લોકો સામે દુષ્કર્મની ફરિયાદ…