એક પ્યાલી ચાય કી કિંમત તુમ ક્યાં જાનો રમેશ બાબુ ? દેશની સૌથી મોંઘી ચા એક લાખ રુપિયે કિલો !!

ન્યુઝ ડેસ્ક – આપણામાંથી ઘણા એવા હશે જેમને, સવારે એક કપ ચા અને છાપૂ ના મળે…