કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા પોલીસે કર્યું માસ્કનું વિતરણ

ન્યુઝ ડેસ્ક – ગુજરાતમાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા લોકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. આવા સંજોગોમાં લોકોને માસ્ક…