હોસ્પિટલના ICUમાં ઘુવડ ઘુસી જતા ડોક્ટરો મુંઝવણમાં મુકાયા

ન્યુઝ ડેસ્ક – વડોદરાના હરણી વિસ્તારમાં આવેલી મેયો હોસ્પિટલના આઈસીયુમાં અચાનક એક ઘુવડ આવી જતા ડોક્ટરો…